eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3611

NGC 3611
Objekt NGC 3611 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3611 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.6'
veľkosť: V=12.2m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h17m30.1s; Dec= 4°33'19"
RedShift (z): 0.005287
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3611: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3611 : PGC 34478, NGC 3604, UGC 6305, MCG 1-29-26, CGCG 39-103, Todd 1, IRAS 11149+0449

Blízke objekty: NGC 3609, NGC 3610, NGC 3612, NGC 3613

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.