eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3634

NGC 3634
objekt NGC 3634 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3634 - galakse i stjernebildet Crateris
Typen: E3 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.2m; B=15.2m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t20m30.3s; Dec= -9°0'49"
Andre objektnavn NGC 3634 : PGC 34714, MCG -1-29-8, VV 724

Naboobjekter: NGC 3632, NGC 3633, NGC 3635, NGC 3636

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.