eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3634

NGC 3634
Objekt NGC 3634 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3634 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h20m30.3s; Dec= -9°0'49"
Iné mená objektu NGC 3634 : PGC 34714, MCG -1-29-8, VV 724

Blízke objekty: NGC 3632, NGC 3633, NGC 3635, NGC 3636

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.