eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3634

NGC 3634
Objekt NGC 3634 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3634 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h20m30.3s; Dec= -9°0'49"
Övriga namn på objektet NGC 3634 : PGC 34714, MCG -1-29-8, VV 724

Närliggande objekt: NGC 3632, NGC 3633, NGC 3635, NGC 3636

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.