eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3649

NGC 3649
Objekt NGC 3649 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3649 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.6'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h22m14.8s; Dec= 20°12'31"
RedShift (z): 0.016608
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3649: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3649 : PGC 34883, IC 682, UGC 6386, MCG 3-29-38, CGCG 96-36, KCPG 281B

Blízke objekty: NGC 3647, NGC 3648, NGC 3650, NGC 3651-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.