eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3650

NGC 3650
Objekt NGC 3650 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3650 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x0.3'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h22m35.4s; Dec= 20°42'17"
RedShift (z): 0.014630
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3650: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3650 : PGC 34913, UGC 6391, MCG 4-27-31, CGCG 126-43

Blízke objekty: NGC 3648, NGC 3649, NGC 3651-1, NGC 3651-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.