eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 366

NGC 366
Voorwerp NGC 366 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 366 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: II3p -
De hoekige afmetingen: 4.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h6m25.9s; Dec= 62°13'44"
Andere namen van het object NGC 366 : OCL 316

Objecten in de buurt: NGC 364, NGC 365, NGC 367, NGC 368

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.