eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 366

NGC 366
Objekt NGC 366 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 366 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: II3p -
Vinkeldimensionerna: 4.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h6m25.9s; Dec= 62°13'44"
Övriga namn på objektet NGC 366 : OCL 316

Närliggande objekt: NGC 364, NGC 365, NGC 367, NGC 368

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.