eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 367

NGC 367
Obiekt NGC 367 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 367 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.90'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.7m; B=15.7m
Jasność powierzchni: 13.7 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h5m48.9s; Dec= -12°7'42"
Redshift (z): 0.025661
Odległość od Słońca do NGC 367: w oparciu o wartość redshift (z) - 108.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 367 : PGC 3894

Sąsiadujące obiekty: NGC 365, NGC 366, NGC 368, NGC 369

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.