eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3706

NGC 3706
objekt NGC 3706 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3706 - galakse i stjernebildet Centauri
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.10'x1.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.4m; B=12.4m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t29m44.2s; Dec= -36°23'29"
Rødforskyvning (z): 0.009930
Avstand fra solen til NGC 3706: basert på redshiftverdien (z) - 41.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3706 : PGC 35417, ESO 378-6, MCG -6-25-22

Naboobjekter: NGC 3705B, NGC 3705A, NGC 3707, NGC 3708

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.