eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3705A

NGC 3705A
objekt NGC 3705A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3705A - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.5m; B=15.3m
Overflate lysstyrke: 11.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t30m29.5s; Dec= 9°23'18"
Rødforskyvning (z): 0.020474
Avstand fra solen til NGC 3705A: basert på redshiftverdien (z) - 86.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3705A : PGC 35470, IC 2887, CGCG 67-94, FGC 153A

Naboobjekter: NGC 3705, NGC 3705B, NGC 3706, NGC 3707

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.