eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3705A

NGC 3705A
Objekt NGC 3705A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3705A - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.1'
magnitud: V=14.5m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 11.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h30m29.5s; Dec= 9°23'18"
rödförskjutning (z): 0.020474
Avståndet från solen till NGC 3705A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 86.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3705A : PGC 35470, IC 2887, CGCG 67-94, FGC 153A

Närliggande objekt: NGC 3705, NGC 3705B, NGC 3706, NGC 3707

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.