eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3705A

NGC 3705A
Voorwerp NGC 3705A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3705A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leonis
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.1'
omvang: V=14.5m; B=15.3m
De helderheid van het oppervlak: 11.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h30m29.5s; Dec= 9°23'18"
roodverschuiving (z): 0.020474
De afstand van de zon tot NGC 3705A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 86.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3705A : PGC 35470, IC 2887, CGCG 67-94, FGC 153A

Objecten in de buurt: NGC 3705, NGC 3705B, NGC 3706, NGC 3707

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.