eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3727

NGC 3727
Voorwerp NGC 3727 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3727 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Crateris
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.6'
omvang: V=14.1m; B=15.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h33m40.9s; Dec= -13°52'42"
roodverschuiving (z): 0.015291
De afstand van de zon tot NGC 3727: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 64.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3727 : PGC 35697, NPM1G -13.0331

Objecten in de buurt: NGC 3725, NGC 3726, NGC 3728, NGC 3729

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.