eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3727

NGC 3727
Obiekt NGC 3727 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3727 - galaktyka w konstelacji Puchar
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.90'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=14.1m; B=15.1m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h33m40.9s; Dec= -13°52'42"
Redshift (z): 0.015291
Odległość od Słońca do NGC 3727: w oparciu o wartość redshift (z) - 64.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3727 : PGC 35697, NPM1G -13.0331

Sąsiadujące obiekty: NGC 3725, NGC 3726, NGC 3728, NGC 3729

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.