eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3727

NGC 3727
objekt NGC 3727 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3727 - galakse i stjernebildet Crateris
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=15.1m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t33m40.9s; Dec= -13°52'42"
Rødforskyvning (z): 0.015291
Avstand fra solen til NGC 3727: basert på redshiftverdien (z) - 64.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3727 : PGC 35697, NPM1G -13.0331

Naboobjekter: NGC 3725, NGC 3726, NGC 3728, NGC 3729

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.