eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3737A

NGC 3737A
Obiekt NGC 3737A znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3737A - galaktyka w konstelacji Wielka Niedźwiedzica
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.70'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.8m; B=15.8m
Jasność powierzchni: 13.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h35m31.2s; Dec= 54°55'52"
Redshift (z): 0.017492
Odległość od Słońca do NGC 3737A: w oparciu o wartość redshift (z) - 73.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3737A : PGC 94195

Sąsiadujące obiekty: NGC 3735, NGC 3736, NGC 3737, NGC 3738

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.