eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 378

NGC 378
Objekt NGC 378 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 378 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.1'
veľkosť: V=13.1m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h6m12s; Dec= -30°10'41"
RedShift (z): 0.032029
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 378: na základe množstva červeného posunu (z) - 135.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 378 : PGC 3907, ESO 412-5, MCG -5-3-24, AM 0103-302, IRAS 01038-3026

Blízke objekty: NGC 376, NGC 377, NGC 379, NGC 380

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.