eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3784

NGC 3784
Objekt NGC 3784 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3784 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.3'
magnitud: V=14.4m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h39m29.7s; Dec= 26°18'35"
rödförskjutning (z): 0.022892
Avståndet från solen till NGC 3784: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 96.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3784 : PGC 36147, MCG 5-28-6, CGCG 157-6

Närliggande objekt: NGC 3782, NGC 3783, NGC 3785, NGC 3786

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.