eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3785

NGC 3785
Objekt NGC 3785 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3785 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.4'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h39m32.9s; Dec= 26°18'10"
rödförskjutning (z): 0.030574
Avståndet från solen till NGC 3785: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 129.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3785 : PGC 36148, UGC 6620, MCG 5-28-7, CGCG 157-8

Närliggande objekt: NGC 3783, NGC 3784, NGC 3786, NGC 3787

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.