eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3787

NGC 3787
Objekt NGC 3787 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3787 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.3'
magnitud: V=13.7m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h39m38.1s; Dec= 20°27'18"
rödförskjutning (z): 0.023316
Avståndet från solen till NGC 3787: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 98.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3787 : PGC 36154, MCG 4-28-15, CGCG 127-17, ARAK 306

Närliggande objekt: NGC 3785, NGC 3786, NGC 3788, NGC 3789

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.