eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3789

NGC 3789
Objekt NGC 3789 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3789 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.7'
magnitud: V=13.4m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h38m9s; Dec= -9°36'24"
rödförskjutning (z): 0.018289
Avståndet från solen till NGC 3789: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3789 : PGC 36036, MCG -1-30-15

Närliggande objekt: NGC 3787, NGC 3788, NGC 3790, NGC 3791

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.