eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3791

NGC 3791
Objekt NGC 3791 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3791 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.0'
magnitud: V=13.4m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h39m41.6s; Dec= -9°22'0"
rödförskjutning (z): 0.018429
Avståndet från solen till NGC 3791: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3791 : PGC 36156, MCG -1-30-20, NPM1G -09.0447

Närliggande objekt: NGC 3789, NGC 3790, NGC 3792, NGC 3793

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.