eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3790

NGC 3790
Objekt NGC 3790 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3790 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.3'
magnitud: V=13.9m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h39m47.2s; Dec= 17°42'44"
rödförskjutning (z): 0.011425
Avståndet från solen till NGC 3790: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 48.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3790 : PGC 36167, UGC 6624, MCG 3-30-32, CGCG 97-43

Närliggande objekt: NGC 3788, NGC 3789, NGC 3791, NGC 3792

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.