eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3791

NGC 3791
Objekt NGC 3791 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3791 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.0'
veľkosť: V=13.4m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h39m41.6s; Dec= -9°22'0"
RedShift (z): 0.018429
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3791: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3791 : PGC 36156, MCG -1-30-20, NPM1G -09.0447

Blízke objekty: NGC 3789, NGC 3790, NGC 3792, NGC 3793

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.