eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3789

NGC 3789
objekt NGC 3789 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3789 - galakse i stjernebildet Crateris
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.4m; B=14.3m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t38m9s; Dec= -9°36'24"
Rødforskyvning (z): 0.018289
Avstand fra solen til NGC 3789: basert på redshiftverdien (z) - 77.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3789 : PGC 36036, MCG -1-30-15

Naboobjekter: NGC 3787, NGC 3788, NGC 3790, NGC 3791

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.