eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3788

NGC 3788
Objekt NGC 3788 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3788 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBab/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x0.7'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h39m44.7s; Dec= 31°55'50"
RedShift (z): 0.009003
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3788: na základe množstva červeného posunu (z) - 38.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3788 : PGC 36160, UGC 6623, MCG 5-28-9, CGCG 157-10, KCPG 295B, Arp 294, VV 228, KUG 1137+321

Blízke objekty: NGC 3786, NGC 3787, NGC 3789, NGC 3790

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.