eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3822

NGC 3822
Objekt NGC 3822 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3822 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.8'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h42m11.1s; Dec= 10°16'41"
RedShift (z): 0.020904
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3822: na základe množstva červeného posunu (z) - 88.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3822 : PGC 36319, NGC 3848, UGC 6661, MCG 2-30-15, IRAS 11395+1033, HCG 58A, CGCG 68-33

Blízke objekty: NGC 3820, NGC 3821, NGC 3823-1, NGC 3823-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.