eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3822

NGC 3822
Objekt NGC 3822 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3822 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.8'
magnitud: V=13.1m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h42m11.1s; Dec= 10°16'41"
rödförskjutning (z): 0.020904
Avståndet från solen till NGC 3822: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 88.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3822 : PGC 36319, NGC 3848, UGC 6661, MCG 2-30-15, IRAS 11395+1033, HCG 58A, CGCG 68-33

Närliggande objekt: NGC 3820, NGC 3821, NGC 3823-1, NGC 3823-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.