eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3827

NGC 3827
Objekt NGC 3827 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3827 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sm -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.8'
magnitud: V=13.3m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h42m36.2s; Dec= 18°50'43"
rödförskjutning (z): 0.010447
Avståndet från solen till NGC 3827: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 44.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3827 : PGC 36361, UGC 6673, MCG 3-30-54, CGCG 97-70, IRAS 11400+1907

Närliggande objekt: NGC 3825, NGC 3826, NGC 3828, NGC 3829

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.