eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3828

NGC 3828
Objekt NGC 3828 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3828 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.5'
magnitud: V=14.8m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h42m58.3s; Dec= 16°29'16"
rödförskjutning (z): 0.034510
Avståndet från solen till NGC 3828: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 145.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3828 : PGC 36376, MCG 3-30-57, CGCG 97-75

Närliggande objekt: NGC 3826, NGC 3827, NGC 3829, NGC 3830

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.