eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3964

NGC 3964
Voorwerp NGC 3964 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3964 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leonis
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.7'
omvang: V=14.0m; B=15.0m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h54m53.4s; Dec= 28°15'46"
roodverschuiving (z): 0.028586
De afstand van de zon tot NGC 3964: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 120.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3964 : PGC 37375, MCG 5-28-43, CGCG 157-50

Objecten in de buurt: NGC 3962, NGC 3963, NGC 3965, NGC 3966

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.