eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3965

NGC 3965
Voorwerp NGC 3965 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3965 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Crateris
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.3'
omvang: V=15.7m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 13.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h54m23.1s; Dec= -10°51'59"
roodverschuiving (z): 0.048864
De afstand van de zon tot NGC 3965: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 206.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3965 : PGC 157086, NPM1G -10.0399

Objecten in de buurt: NGC 3963, NGC 3964, NGC 3966, NGC 3967

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.