eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3965

NGC 3965
Obiekt NGC 3965 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3965 - galaktyka w konstelacji Puchar
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.50'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=15.7m; B=16.5m
Jasność powierzchni: 13.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h54m23.1s; Dec= -10°51'59"
Redshift (z): 0.048864
Odległość od Słońca do NGC 3965: w oparciu o wartość redshift (z) - 206.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3965 : PGC 157086, NPM1G -10.0399

Sąsiadujące obiekty: NGC 3963, NGC 3964, NGC 3966, NGC 3967

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.