eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3974

NGC 3974
Voorwerp NGC 3974 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3974 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Crateris
Type: SB0-a - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 1.20'x1.1'
omvang: V=13.4m; B=14.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h55m40.1s; Dec= -12°1'38"
roodverschuiving (z): 0.018339
De afstand van de zon tot NGC 3974: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 77.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3974 : PGC 37452, MCG -2-31-1

Objecten in de buurt: NGC 3972, NGC 3973, NGC 3975, NGC 3976A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.