eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3974

NGC 3974
objekt NGC 3974 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3974 - galakse i stjernebildet Crateris
Typen: SB0-a - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x1.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.4m; B=14.3m
Overflate lysstyrke: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t55m40.1s; Dec= -12°1'38"
Rødforskyvning (z): 0.018339
Avstand fra solen til NGC 3974: basert på redshiftverdien (z) - 77.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3974 : PGC 37452, MCG -2-31-1

Naboobjekter: NGC 3972, NGC 3973, NGC 3975, NGC 3976A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.