eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4011

NGC 4011
Voorwerp NGC 4011 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4011 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leonis
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.2'
omvang: V=14.7m; B=15.7m
De helderheid van het oppervlak: 11.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h58m25.4s; Dec= 25°5'52"
roodverschuiving (z): 0.013780
De afstand van de zon tot NGC 4011: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 58.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4011 : PGC 37674, CGCG 127-121

Objecten in de buurt: NGC 4009, NGC 4010, NGC 4012, NGC 4013

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.