eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4011

NGC 4011
Objekt NGC 4011 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4011 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=14.7m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 11.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h58m25.4s; Dec= 25°5'52"
rödförskjutning (z): 0.013780
Avståndet från solen till NGC 4011: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4011 : PGC 37674, CGCG 127-121

Närliggande objekt: NGC 4009, NGC 4010, NGC 4012, NGC 4013

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.