eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4011

NGC 4011
objekt NGC 4011 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4011 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.7m; B=15.7m
Overflate lysstyrke: 11.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t58m25.4s; Dec= 25°5'52"
Rødforskyvning (z): 0.013780
Avstand fra solen til NGC 4011: basert på redshiftverdien (z) - 58.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4011 : PGC 37674, CGCG 127-121

Naboobjekter: NGC 4009, NGC 4010, NGC 4012, NGC 4013

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.