eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4080

NGC 4080
Objekt NGC 4080 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4080 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.5'
veľkosť: V=13.7m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h4m51.9s; Dec= 26°59'32"
RedShift (z): 0.001891
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4080: na základe množstva červeného posunu (z) - 8.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4080 : PGC 38244, UGC 7068, MCG 5-29-6, CGCG 158-12, KUG 1202+272, IRAS 12023+2715

Blízke objekty: NGC 4078, NGC 4079, NGC 4081, NGC 4082

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.