eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4081

NGC 4081
Objekt NGC 4081 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4081 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.6'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h4m33.2s; Dec= 64°26'14"
RedShift (z): 0.004817
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4081: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4081 : PGC 38212, UGC 7062, MCG 11-15-15, CGCG 315-10, IRAS 12020+6442

Blízke objekty: NGC 4079, NGC 4080, NGC 4082, NGC 4083

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.