eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4160

NGC 4160
Objekt NGC 4160 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4160 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Canum Venaticorum
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 12h12m11.6s; Dec= 43°44'18"

Nedaleko objekty: NGC 4158, NGC 4159, NGC 4161, NGC 4162

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.