eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4160

NGC 4160
Objekt NGC 4160 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4160 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h12m11.6s; Dec= 43°44'18"

Närliggande objekt: NGC 4158, NGC 4159, NGC 4161, NGC 4162

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.