eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 417

NGC 417
Objekt NGC 417 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 417 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h11m5.5s; Dec= -18°8'55"
RedShift (z): 0.042223
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 417: na základe množstva červeného posunu (z) - 178.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 417 : PGC 4237, ESO 541-24, MCG -3-4-19, NPM1G -18.0052

Blízke objekty: NGC 415, NGC 416, NGC 418, NGC 419

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.