eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 418

NGC 418
Objekt NGC 418 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 418 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.7'
veľkosť: V=12.6m; B=13.1m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h10m35.6s; Dec= -30°13'16"
RedShift (z): 0.019036
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 418: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 418 : PGC 4189, ESO 412-9, MCG -5-4-2, AM 0108-302, IRAS 01082-3029

Blízke objekty: NGC 416, NGC 417, NGC 419, NGC 420

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.