eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4266

NGC 4266
Objekt NGC 4266 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4266 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x0.4'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h19m42.1s; Dec= 5°32'17"
RedShift (z): 0.005124
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4266: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4266 : PGC 39699, UGC 7368, MCG 1-32-2, CGCG 42-21, VCC 362, IRAS 12171+0548

Blízke objekty: NGC 4264, NGC 4265, NGC 4267, NGC 4268

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.