eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4268

NGC 4268
Objekt NGC 4268 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4268 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.6'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h19m47.1s; Dec= 5°17'3"
RedShift (z): 0.007919
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4268: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4268 : PGC 39712, UGC 7371, MCG 1-32-4, CGCG 42-23, VCC 371, NPM1G +05.0339

Blízke objekty: NGC 4266, NGC 4267, NGC 4269, NGC 4270

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.