eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4269

NGC 4269
Objekt NGC 4269 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4269 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.8'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h19m49.2s; Dec= 6°0'55"
RedShift (z): 0.006918
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4269: na základe množstva červeného posunu (z) - 29.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4269 : PGC 39719, UGC 7372, MCG 1-32-5, CGCG 42-24, VCC 373, near SAO 119333

Blízke objekty: NGC 4267, NGC 4268, NGC 4270, NGC 4271

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.