eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4269

NGC 4269
Objekt NGC 4269 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4269 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.8'
magnitud: V=12.9m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h19m49.2s; Dec= 6°0'55"
rödförskjutning (z): 0.006918
Avståndet från solen till NGC 4269: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 29.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4269 : PGC 39719, UGC 7372, MCG 1-32-5, CGCG 42-24, VCC 373, near SAO 119333

Närliggande objekt: NGC 4267, NGC 4268, NGC 4270, NGC 4271

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.