eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4267

NGC 4267
Objekt NGC 4267 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4267 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.00'x2.8'
magnitud: V=10.9m; B=11.9m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h19m45.3s; Dec= 12°47'54"
rödförskjutning (z): 0.003366
Avståndet från solen till NGC 4267: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 14.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4267 : PGC 39710, UGC 7373, MCG 2-32-4, CGCG 70-13, VCC 369

Närliggande objekt: NGC 4265, NGC 4266, NGC 4268, NGC 4269

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.